Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:755 (2014-2015)
Innlevert: 16.03.2015
Sendt: 16.03.2015
Besvart: 19.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvor mye er de faktiske bevilgningene til fylkesveg til hvert enkelt fylke i Norge økt fra Stoltenberg II-regjeringens siste budsjettforslag til statsbudsjettet for 2015?

Begrunnelse

Statsråden skriver på sin blogg:

"Bevilgningene til fylkesveier øker 67 %. Det er forskjellen på H/FrP regjeringens budsjett for Stoltenbergs siste budsjettforslag."

Jeg opplever i liten grad at fylkene har fått en økning på 67 % og finner ikke denne aktivitetsveksten igjen i fylkenes egne budsjetter. Det bes om at verdien for rentekompensasjonsordningen settes til faktisk kompensasjonsbeløp av tildelt låneramme. Det er det som er den reelle verdien av ordningen for fylkene. Det bes også om at det oppgis hvor mye som er brukt til drift, vedlikehold og investering på fylkesveg i hvert fylke i 2013, 2014 og hvor mye fylkene har planlagt å bruke i 2015.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen:

Svaret med tabell i pdf-format