Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:795 (2014-2015)
Innlevert: 23.03.2015
Sendt: 24.03.2015
Besvart: 27.03.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Torsdag 19. mars hadde jeg avtalt møte med henholdsvis Høgskolen i Nesna, Nordlandsbenken og representanter fra KUF-komiteen for å få informasjon om situasjonen rundt ministerens krav om nedleggelser av NOKUT-godkjente utenlandsstudier. To dager før ble jeg kontaktet av HiNe som sa at departementet hadde oppfordret til ikke å avholde møte på Stortinget, og at de ikke kunne uttale seg mer i saken.
Har departementet antydet at HiNe ikke bør møte på Stortinget for å gi informasjon om den aktuelle saken?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Kunnskapsdepartementet har ikke anmodet Høgskolen i Nesna (HiNe) om ikke å avholde møte med stortingsrepresentant Knag Fylkesnes eller andre stortingsrepresentanter. Rektor ved høyskolen har overfor departementet bekreftet at de på eget initiativ avlyste møtet og at dette ikke var et pålegg fra departementet.
Kunnskapsdepartementet har hatt en tett dialog med HiNe den siste tiden om avvikling av utenlandsstudiene. Begge parter har blitt enige om at departementet besvarer eventuelle mediehenvendelser i saken, blant annet fordi Regjeringsadvokaten på vegne av departementet har innledet en dialog med GoStudy om tidsplan og betingelser for en avvikling av utenlandsstudiene. Departementet er klar over at mange har søkt seg til disse tilbudene høsten 2015. Av hensyn til disse søkerne arbeides det med sikte på en rask avklaring.