Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:804 (2014-2015)
Innlevert: 25.03.2015
Sendt: 25.03.2015
Besvart: 07.04.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Hva er status for innføring av samiske bokstaver i offentlige registre, og når kan en forvente at offentlige registrere blir i stand til å levere registreringer med samiske bokstaver?

Begrunnelse

Samisk er et av våre offisielle språk, men offentlige register som for eksempel Folkeregisteret og Brønnøysundregisteret har ikke IKT løsninger som gjør bruk av samiske bokstaver mulig.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg vil først og fremst påpeke at forskrift om IT-standarder i forvaltningen setter krav til bruk av felles tegnsett i kommunikasjon mellom virksomheter og i nye løsninger. Det kreves ikke overgang til felles tegnsett i eksisterende løsninger. Det er dermed ikke et krav i dag om at de sentrale registrene må legge om. Vi er likevel opptatt av at offentlige registre skal kunne håndtere felles tegnsett, og Difi følger tett opp arbeidet med å tilrettelegge for felles tegnsett hos de forskjellige registerforvalterne. Status for de store offentlige fellesregistrene er som følger –

•Matrikkelen har full støtte for felles tegnsett per dato. De benytter også aktivt samiske tegn i aktuelle stedsnavn.

•Folkeregisteret har ikke støtte for felles tegnsett. Skatteetaten har implementert bruk av á. Dette medfører at 90 % av samene som tidligere ikke kunne få navnet sitt korrekt stavet i folkeregisteret nå har muligheten til dette. Folkeregisteret planlegger å ta i bruk felles tegnsett i nytt folkeregister.

•Enhetsregisteret har lenge planlagt å implementere felles tegnsett, men dette er foreløpig ikke implementert i enhetsregisteret. Brønnøysundregistrene jobber med planer for overgang til ny plattform for de registrene de forvalter. Deres registre skal etter planen komme over på ny plattform med støtte for felles tegnsett innen 2021.

•Kontakt- og reservasjonsregisteret støtter felles tegnsett.
Det er også viktig å påpeke at kommuner og statlige etater har mange hundre løsninger som benytter de offentlige fellesregistrene. Disse løsningene vil ikke fungere tilfredsstillende dersom det i den enkelte løsning ikke er implementert funksjoner for å håndtere felles tegnsett. Difi er pådriver for at dette skal skje og gjennomfører informasjonsarbeid og erfaringsutveksling med etatene, for å sikre en rask og effektiv overgang til løsninger for felles tegnsett.