Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:827 (2014-2015)
Innlevert: 27.03.2015
Sendt: 07.04.2015
Besvart: 13.04.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Det er viktig at det er utdannede lærere i skoler og barnehager, folk med riktig kompetanse i barnevernet, i omsorgen og administrasjonen i kommunene.
Kan det derfor bes om en oversikt på kommunenivå over faktisk status når det gjelder å ha ansatte med riktig kompetanse i ulike fagstillinger innen barnevern, barnehage, skoler, omsorg, tekniske tjenester og økonomi o.l.?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: