Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:863 (2014-2015)
Innlevert: 14.04.2015
Sendt: 15.04.2015
Besvart: 21.04.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Deler justisministeren Mazyar Keshvaris oppfatning når det gjelder hvilken effekt den nye asylavtalen vil få?

Begrunnelse

I tilleggsavtalen til Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Venstre og KrF står det:

"Partene er enige om å sikre midler slik at utlendingsmyndighetene kan gjennomføre ny vurdering av beskyttelsesbehovet/ grunnlaget i saker der grunnlaget for opphold kan ha falt bort som følge av politiske, sosiale eller humanitære forbedringer i hjemlandet jf. utlendingsloven §§ 37, 61 og 62. Justis- og beredskapsdepartementet utarbeider en egen forskrift/ instruks om gjennomføringen."

Det har i etterkant oppstått uklarhet når det gjelder hvor stor effekt denne delen av avtalen vil få. Blant annet har innvandringspolitisk talsperson i Frp, Mazyar Keshvari, uttalt følgende:

«Her snakker vi om mulige returer av flere tusen mennesker, også barnefamilier.»

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringspartiene har sammen med KrF og Venstre nylig blitt enige om en tilleggsavtale til samarbeidsavtalen på utlendingsfeltet, hvor ett punkt er at det skal gjennomføres en ny vurdering av beskyttelsesbehovet/grunnlaget i saker der grunnlaget for opphold kan ha falt bort som følge av politiske, sosiale eller humanitære forbedringer i hjemlandet.
Det er vanskelig å si noe konkret om effekten av dette punktet i avtalen, fordi det vil variere etter situasjonen på verdensbasis. Det kan i perioder dreie seg om få personer, i andre perioder om mange. Det avgjørende vil være om beskyttelsesbehovet fortsatt er tilstede eller ikke ved fornyelser av tillatelsen eller før permanent oppholdstillatelse gis.
Justis- og beredskapsdepartementet vil fremover vurdere nærmere hvordan denne ordningen skal innrettes og hvilke konsekvenser den vil få for asylsøkere som får oppholdstillatelse i Norge.
Jeg tillater meg også å peke på at avtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre også inneholder tiltak som gir flere returnerte barnefamilier muligheten til å få behandlet sin sak på ny ved omgjøringsbegjæring fremsatt i utlandet.