Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:914 (2014-2015)
Innlevert: 27.04.2015
Sendt: 27.04.2015
Besvart: 05.05.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvor mange flyktninger fra Syria har FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) bedt Norge om å ta imot?

Begrunnelse

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) har bedt mange land ta imot flere syriske flyktninger. Jeg vil vite hva Norge har blitt bedt om å bidra med konkret i denne sammenheng.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: UNHCR sender som hovedregel ikke spesifikke forespørsler til hvert land, men presenterer sine behov globalt. For 2013 – 2014 var UNHCRs måltall at 30 000 syrere skulle bli gjenbosatt på kvoter for overføringsflyktninger eller relokalisert på andre ordninger, eksempelvis «humanitarian admission program» eller utvidede visumordninger for personer med familier i bestemte land og studenter. Dette målet ble nådd. For 2015 – 2016 er måltallet økt til 100 000. UNHCR ser på perioden fra gjenbosettingen av syriske flyktninger kom i gang i 2013 og frem til nå som èn periode, og måltallet blir da 130 000 gjenbosatte. Av det totale måltallet på 130 000 flyktninger, har UNHCR per i dag fått tilsagn fra i underkant av 30 stater om å ta i mot rundt 85 550 syrere som kvoteflyktninger eller på andre ordninger. Det mangler dermed så langt tilsagn om rundt 44 450 plasser i 2015 – 2016 for å nå det gjeldende måltallet. Jeg viser for øvrig til at Norge, med en kvote på 2 120, er blant de land i Europa som tar flest overføringsflyktninger. I tidsperioden 1990 – 2013 var det høyeste antallet Norge tok imot 1 481 overføringsflyktninger i 2000. I perioden 2006 – 2013 tok Norge i snitt imot 1 125 overføringsflyktninger pr år, med det største antallet på 1 370 flyktninger i 2011. Til sammenlikning, viser tall fra UNHCR for 2015 at Sverige har en kvote på 1 900, Danmark tar 500, Finland tar 1 050 og Nederland tar 560.