Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:949 (2014-2015)
Innlevert: 07.05.2015
Sendt: 07.05.2015
Besvart: 20.05.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): I Aftenposten 06.05.15 opplyser Oslo politidistrikt at prosjekt «Operasjon svartmaling» skal avviklast frå årsskiftet, på grunn av dårleg økonomi. Det følgjer av artikkelen at distriktet har fått redusert sitt budsjett med 50 mill. kr som ei følgje av IKT-satsing, truleg i POD. Det er ei kjent sak at POD har halde tilbake midlar mange stader, noko som er alvorleg for drifta av distrikta.
Meiner statsråden at det er fornuftig å avvikle dette prosjektet med ei slik grunngjeving, og er det i tråd med regjeringas prioriteringar?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Ifølge Politidirektoratet har Oslo politidistrikt opplyst at prosjektet "Operasjon Svartmaling" har hatt et særskilt fokus på hvitvasking av straffbart utbytte knyttet til bruk av ulovlig arbeidskraft. Gjennom dette prosjektet har distriktet avdekket klare forgreninger til annen type alvorlig organisert kriminalitet, også med knytninger til utlandet. Politidistriktet er meget tilfreds med resultatene som følge av prosjektet. Medarbeiderne i prosjektet har fått verdifull kompetanse. Prosjektet har vært og er en viktig del av den nasjonale satsingen for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. Politimesteren i Oslo har opplyst at innsatsen vil bli videreført også i 2016.