Skriftlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:973 (2014-2015)
Innlevert: 13.05.2015
Sendt: 13.05.2015
Besvart: 20.05.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Om få uker starter sesongen for de historiske spela som foregår rundt om i landet. Men fortsatt venter arrangører over hele landet på svar fra Norsk Kulturråd om pengestøtte. Vi reagerer på at det har gått flere måneder siden søknadsfristen gikk ut, uten at de som har søkt har fått svar.
Kan kulturministeren gripe fatt i dette slik at spel arrangører over hele landet får vite om de får pengene de har søkt om eller ikke?

Begrunnelse

Det er avgjørende for svært mange at pengene kommer før, og ikke etter at lyset for årets spel er slukket. Det er også oppbyggende at det arbeidet de frivillige legger ned blir sett og satt pris på. ET eksempel er Giskespelet på Sunnmøre som planlegger 20års jubileum i år, men som fortsatt ikke vet om de har økonomi til å oppgradere seg både på det musikalske og på kostymer. Et spel som viser nasjonal historie fra den dramatiske tida rett før slaget på Stiklestad. Viktig historie som ikke må gå i glemmeboka og viktig historie som må formidles, men samtidig fornyes for fortsatt å fenge.
Disse spela er som oftest basert på faktiske historiske hendelse og blir arrangert enten årlig eller annet hvert år, av og med frivillige ildsjeler. Dette burde applauderes av Norsk Kulturråd og heves frem, og ikke settes på vent. Et historisk spel har betydelig ringvirkninger lokalt i så vel lokal verdiskaping, som identitetsbygging og engasjement.
Nettverket Historiske Spel har, på vegne av spel arrangører over hele landet sendt brev til Kulturdepartementet og peke på at ingen ennå har fått svar om tildeling. Vi har forstått det slik at denne situasjonen har oppstått etter at Norsk Teaterråd ble fratatt tildelingsansvaret for Spelfondet og Kulturdepartementet flytta det over til Norsk Kulturråd.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Midlene til historiske spill for 2015 ble i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt flyttet fra statsbudsjettet og over til spillemidlene, det vil si finansiering fra overskuddet til Norsk Tipping AS. Som en følge av dette har ikke Norsk Kulturråd hatt anledning til å fordele midlene før generalforsamlingen i Norsk Tipping vedtok årsregnskapet for 2014 og det kunne fremmes kongelig resolusjon om fordelingen av overskuddet.
Norsk Tippings generalforsamling ble avholdt 23. april. Dagen etter fremmet regjeringen en kongelig resolusjon om fordeling av spillemidler til kulturformål. Den 4. mai forelå Kulturrådets fordeling, som umiddelbart ble bekjentgjort på Norsk Kulturråd sine nettsider og meddelt både søkere og Nettverket Historiske Spel.