Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1036 (2014-2015)
Innlevert: 28.05.2015
Sendt: 29.05.2015
Besvart: 04.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Hva er grunnen til at Justisdepartementet ikke umiddelbart etter budsjettvedtak i Stortinget om mottak av vedtatt antall kvoteflyktninger i 2015, ba UDI igangsette dette akutt viktige arbeidet, men ventet helt til UDI måtte purre på departementet for å få i gang arbeidet?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Selv om det tok noe tid å få ut det formelle kvotebrevet, hadde departementet kontakt med UDI om uttakene av de syriske flyktningene på et tidligere tidspunkt. Det ble fra departementets side ansett som ønskelig å få de nye uttakskriteriene iht. regjeringsplattformen på plass før kvotebrevet skulle sendes ut. Dette arbeidet tok imidlertid tid. Arbeidet med årets uttak, slik det var lagt til grunn med Stortingets budsjettvedtak i desember 2014, har ikke blitt forsinket. Så langt har man valgt ut om lag 1 100 av de 1 500 syriske flyktningene man skal ta ut på den gjeldende kvoten/tilleggskvoten for i år.