Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1048 (2014-2015)
Innlevert: 29.05.2015
Sendt: 01.06.2015
Besvart: 05.06.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Bøndene ville ikke ha dyrket mer areal hvis de ikke hadde tro på framtida, har statsråden sagt.
Hvordan har areal brukt til jordbruk endret seg fra 2013 til 2014?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Landbruksdirektoratet publiserte de første foreløpige arealtall for 2014, basert på produksjons-tilskuddsstatistikken, i oktober 2014. De viste en økning i jordbruksarealet fra 2013 til 2014 på om lag 15.000 dekar. Landbruksdirektoratet publiserte i april endelige tall for 2014, som viser en reduksjon i jordbruksarealet på 4.800 dekar fra 2013 til 2014. Det er likevel et brudd med trenden fra 2006 til 2013, hvor arealet ble redusert med vel 58.000 dekar per år.
Omfanget av omdisponering av dyrka mark er redusert de siste årene, og foreløpige tall fra KOSTRA (kommune-stat-rapportering) for 2014 viser 5.050 dekar mot 5.620 dekar i 2013. Omfanget av nydyrking er imidlertid betydelig, og foreløpige KOSTRA-tall viser at det i 2014 ble gitt tillatelse til oppdyrking av 17.361 dekar, en økning på 2.804 dekar fra 2013.