Skriftlig spørsmål fra Mani Hussaini (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1102 (2014-2015)
Innlevert: 09.06.2015
Sendt: 11.06.2015
Besvart: 19.06.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Mani Hussaini (A)

Spørsmål

Mani Hussaini (A): I Høyres stortingsvalgprogram for 2013-17 står det at Høyre vil: «avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål i den videregående skolen og i ungdomsskolen».
Er dette aktuelt å gjennomføre nasjonalt eller lokalt i stortingsperioden 2013-17?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Spørsmålet om karakterer i norskfaget har stor interesse. Det er allerede igangsatt et forsøk fra nasjonalt hold med henholdsvis en eller to karakterer i norskfaget på 8. og 9. årstrinn på ungdomstrinnet og Vg1 og Vg2 i videregående skole. Forsøket omfatter ikke sluttvurderingen på 10. årstrinn og Vg3. Elevene som er med i forsøket skal ha standpunktkarakterer og eksamen som normalt. Forsøket er under evaluering og delrapport 1 vil foreligge før utgangen av dette året.
Jeg ser frem til å få rapportene fra dette forsøket for å kunne arbeide videre med å utvikle norskfaget.
Det er riktig at Høyre i sitt partiprogram har omtalt avvikling av egen karakter og eksamen i sidemål i ungdomsskolen og videregående skole. Dette ligger derimot ikke inne i regjeringsplattformen og er ikke regjeringens politikk. Det er heller ikke grunnlag for å mene at et slikt forslag vil få flertall i Stortinget per nå. Jeg er generelt opptatt av å høste erfaringer som kan ligge til grunn for ny politikk. Dersom departementet mottar godt gjennomarbeidede søknader om forsøk tilknyttet sidemål vil departementet vurdere disse nøye.