Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1134 (2014-2015)
Innlevert: 15.06.2015
Sendt: 15.06.2015
Besvart: 22.06.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Bjerke videregående skole i Oslo arrangerte i mai et idèverksted hvor elevene skulle foreslå tiltak for å øke valgdeltakelsen blant unge velgere. Det forslaget som ble kåret til det beste av en jury, var at alle velgere under en viss alder som stemmer skal få med seg en enkel attest for dette, som de kan legge ved cven sin. Begrunnelsen var at unge er opptatt av cven og at dette vil øke viktigheten av å stemme blant dem.
Vil statsråden vurdere om et slikt tiltak er gjennomførbart og kan anbefales for å øke valgdeltakelsen?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen er opptatt av høy deltakelse ved valg. Derfor må vi vurdere seriøst forslag til tiltak som kommer opp for å styrke valgdeltakelsen. Særlig gjelder dette tiltak blant unge velgere med generelt lav valgdeltakelse.
Det er fint at skolene legger til rette for idédugnader for å få fram tiltak som kan øke valgdeltakelsen. Jeg ser det imidlertid som lite hensiktsmessig med nasjonale regler og tiltak for en ordning hvor det gis en attest til unge velgere når de stemmer. Et slikt tiltak har prinsipielle sider som må vurderes svært nøye.
Det er likevel ikke noe i veien for at kommunene setter i gang dette tiltaket, dersom de ser det som hensiktsmessig for å få opp valgdeltakelsen. Kommunene har selv et ansvar for å utvikle lokaldemokratiet, og dette er et tiltak de har anledning til å ta i bruk for å trekke unge velgere og særlig førstegangsvelgere til stemmeurnene.