Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1189 (2014-2015)
Innlevert: 19.06.2015
Sendt: 22.06.2015
Besvart: 24.06.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden bekrefte at det foreligger ett: Unites States Patent av 3. august 1982 hvor det under punkt 1 "Prosess for preparing narasin" med undertittel "Background of the invention", heter: "This invention relates to a new microbiological prosess for preparation of the antiobiotic narasin. Narasin is a known polyether antibioitic."?

Begrunnelse

Som bakgrunn er det viktig å forstå historien om Avoparcin og kylling: Avoparcin ble tidligere brukt i kyllingfôr. Kyllingbønder fikk vankomycin-resistente enterococcer, VRE. Avoparcin viste seg å være 99 pst. identisk med vankomycin med samme resistensmekanisme. Avoparcin ble forbudt i 1998. Kyllingbønder forble i mange år bærere av VRE.
Historien om narasin og kylling er så langt denne: Narasin er registrert i Norge som et antikoksidistatika og brukes proylaktisk i kyllingproduksjon. Narasin ble patentert som et antibiotikum i USA i 1982. Narasin har klar antimikrobiell effekt. Narasin beskytter mot Clostridium perfringens nekrotisk enteritt i kylling. Narasin gir økt vekt.
Det framgår av patentgodkjennelsen for narasin at:

"Narasin is active against gram-positive bacteria, an-aerobic bacteria, and fungi, and is useful as an anticoccidial agent and as an agent for increasing feed-utilization in ruminants."

Statsråden uttalte på FAO-konferanse i Roma 8. juni 2015 følgende:

"The effectiveness of antibiotics must be preserved for the treatment of human and animal diseases. It is thus our sincere opinion that antimicrobials should not be used as growth promoters."

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Ettersom representanten hevder at det foreligger et slikt patent i USA, så antar jeg at det er riktig, uten at jeg har funnet grunn til å undersøke det nærmere.
For informasjon om narasin viser jeg til mitt tidligere svar av 16.4.2015 på representantens spørsmål nr. 851 om bruk av narasin i kyllingfôr.
Jeg kan tilføye at regjeringen denne uken la fram Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020. Det er her satt følgende mål for strategiperioden når det gjelder narasin:

"Narasin og andre koksidiostatika med antibakteriell virkning er faset ut av kyllingproduksjonen forutsatt at dette ikke går utover dyrehelse og dyrevelferd eller øker bruken av antibiotika til behandling."