Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1216 (2014-2015)
Innlevert: 24.06.2015
Sendt: 24.06.2015
Besvart: 01.07.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvor mange flere årsverk i antall og per 1000 elever - samlet og fordelt etter yrkesgruppe (herunder helsesøstre, leger, sykepleiere og fysioterapeuter) - ble det i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2014 sammenlignet med 2013 - nasjonalt og fordelt på fylker og kommuner?

Begrunnelse

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er gode lavterskeltilbud som når alle, og har høy tillitt i befolkningen. Ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har antallet årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten økt i 2014. Vi ber om en oversikt over hvor mange flere årsverk det var i 2014 sammenlignet med 2013 i antall og fordelt per 1000 elever - fordelt etter yrkesgruppe (herunder helsesøstre, leger, sykepleiere og fysioterapeuter) - nasjonalt, og fordelt på fylker og kommuner.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: