Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1249 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 06.07.2015 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hvor mye utgjør formuesskatteinntektene for de 15 største kommunene i landet og hvor stort vil inntektsbortfallet bli for hver av disse om den kommunale andelen reduseres fra dagens 0,7 pst. til 0,6 pst., 0,5 pst. 0,4 pst. og 0,3 pst.?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: