Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1249 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 06.07.2015 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hvor mye utgjør formuesskatteinntektene for de 15 største kommunene i landet og hvor stort vil inntektsbortfallet bli for hver av disse om den kommunale andelen reduseres fra dagens 0,7 pst. til 0,6 pst., 0,5 pst. 0,4 pst. og 0,3 pst.?