Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1250 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 03.07.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Flyselskapet Norwegian er i dag norskregistrert og flyr med norsk driftstillatelse. Jeg har fått melding om at selskapet på langdistanseflyvniger benytter utenlandsk personell fra land utenfor Europa uten arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Dette er i så fall et brudd på lovverket, og kan føre til sosial dumping innen luftfart.
Hva vil regjeringa gjøre for å få klarhet rundt og stopp i lovbruddene som foregår i Norwegian?

Begrunnelse

Flyselskapet Norwegian har tidligere registrert langdistansefly i Irland og brukt utenlandsk personell fra land utenfor Europa. Selskapet har tidligere ønsket å fjerne kravet om oppholdstillatelse for utenlandsk personell fra land utenfor Europa på norskregistrerte fly i internasjonal trafikk. Den rødgrønne regjeringa støttet ikke dette forslaget, med den begrunnelse at regjeringa ville sikre arbeidstakeres vilkår og hindre sosial dumping. Nå er Norwegian igjen norskregistrert, men ser ut til å fortsette praksisen fra tidligere med å bruke utenlandsk personell fra land utenfor Europa uten arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Spørsmål om å endre utlendingsregelverket ved å fjerne kravet til oppholdstillatelse for personell fra land utenfor EØS-området som arbeider på norskregistrerte fly i internasjonal trafikk (altså direkte inn og ut av Norge), ble sendt på høring i 2012. Etter høringen besluttet den forrige regjeringen å ikke endre reglene på det tidspunktet og ga samtidig Samferdselsdepartementet i oppdrag å utrede problemstillinger for norsk luftfart som følge av øket konkurranse og globalisering. Denne utredningen pågår.
Utredningen vil blant annet inneholde en vurdering av det spørsmålet som kom opp i slutten av høringsprosessen sist, nemlig om utlendingsregelverkets bestemmelser og bestemmelsene om forenklet grensepassering etter Schengens grenseforordning.
I spørsmålet antydes det at det skjer lovbrudd. Jeg gjør oppmerksom på at Norwegian har fortsatt enkelte utenlandskregistrerte fly som selskapet anvender i internasjonal trafikk til og fra Norge.