Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1255 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 03.08.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Samferdselsministeren har tidligere lovet en ordning med statlig garanti for bompengelån.
Når kan det ventes at en slik ordning innføres?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Dagens regjering ønsker å redusere bilistenes bompengekostnader. Vi har allerede i flere vegprosjekter økt den statlige andelen sammenlignet med nivået skissert av Stoltenberg II regjeringen, hvor representanten Pollestad var statssekretær. I vår fremmet vi en veg- og bompengereform for Stortinget, som ble behandlet i Stortinget i juni. I reformen skisseres en såkalt ”rentekompensasjonsordning” hvor staten dekker en del av finansieringskostnadene for bompengelånene. Jeg merket meg at Senterpartiet i stortingsdebatten var kritisk til en slik ordning. Basert på stortingsflertallets positive tilnærming jobber regjeringen videre med å reformere bompengesektoren og etablere ulike virkemidler slik at lånekostnader og administrative kostnader kan reduseres. Vi har skissert at mange av reformens elementer vil realiseres 01.01.16. Dette vil gi rom for å redusere trafikantenes betaling av bompenger, enten i form av lavere takster, høyere rabatter eller kortere innkrevingstid.