Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1340 (2014-2015)
Innlevert: 24.08.2015
Sendt: 24.08.2015
Besvart: 27.08.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Hva tenker landbruksministeren om at det blir færre produsenter av tomater som følge av at Coop har kjøpt opp Ica-butikkene, og er ministeren bekymret for hvilke konsekvenser det kan ha for landbrukskommunen Finnøy og fagmiljøet der dersom 7 bønder må legge ned produksjonen?

Begrunnelse

Etter at Coop kjøpte opp Ica-butikkene er det gjort kjent at flere tomatbønder i Rogaland, blant annet 7 av 11 tomatbønder på Finnøy, ikke lenger har noen leveringsavtale. Disse bøndene har ingen plass å levere tomatene sine til neste år og risikerer derfor å måtte legge ned driften.
Statsråden har tidligere vært opptatt av makten de store butikkjedene har i markedet og de konsekvensene dette kan få for produsenter og forbrukere. Etter hva jeg har fått opplyst ønsker Coop å benytte seg av de leverandørene de allerede har. Dette kan bety at de eksisterende leverandørene får øke produksjonen, mens de aktuelle bøndene på Finnøy og andre steder i Rogaland må legge ned.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg har stor forståelse for at situasjonen nå er krevende for det lokale næringslivet i lys av den problemstillingen representanten Nybø reiser.
Jeg vil likevel peke på at vi må anta at det totale markedet og etterspørselen etter norske tomater i stor grad vil være upåvirket av de endringene som nå har skjedd på grossist- og detaljistleddet. Det betyr at problemene som representanten beskriver, i stor grad handler om en mulig omfordeling av produksjon mellom produsenter.
Rogaland er langt det største tomatfylket i Norge, og vi kan derfor legge til grunn at det her i nokså stor grad er snakk om en omfordeling mellom tomatprodusenter i Rogaland.
I lys av dette vil jeg nå be Fylkesmannen i Rogaland bidra til en kartlegging av situasjonen og samtidig initiere en dialog med produsenter, grossister og detaljister slik at igangværende tomatproduksjon i minst mulig grad blir skadelidende.
Det bør også være samfunnsøkonomisk fornuftig at gjennomførte investeringer i kompetanse og kapasitet ikke unødig går til spille.