Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1342 (2014-2015)
Innlevert: 24.08.2015
Sendt: 24.08.2015
Besvart: 27.08.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Når kan Haugaland Vekst IKS forvente et svar på sin henvendelse i brev datert 29.06.15?

Begrunnelse

Etter at brevet ble sendt, ble det i muntlig kontakt, svart at det ville bli besvart i løpet av juli måned. Brevet gjelder Haugesund Lufthavn, Karmøy, og omhandler problemstillinger og skisser til mulige løsninger omkring lufthavnens framtid.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I brevet ber Haugland Vekst om at departementet avklarer flere spørsmål knyttet til Haugesund lufthavn. Flere av spørsmålene omhandler kompliserte prinsipielle og/eller juridiske problemstillinger som vi må bruke noe tid på å vurdere. Jeg er opptatt av å legge til rette for å videreutvikle Haugesund lufthavn, og vil besvare brevet så snart som mulig.