Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til statsministeren

Dokument nr. 15:1350 (2014-2015)
Innlevert: 25.08.2015
Sendt: 25.08.2015
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 04.08.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Hvor mye har produksjonen av denne filmen kostet, og anser statsministeren dette for god bruk av skattebetalernes penger?

Begrunnelse

Justisdepartementet publiserte nylig informasjonsfilmen Trygghet i hverdagen. Produksjonen av filmen er finansiert med offentlig midler, og vises på departementets sider.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til mitt svar på spørsmål 1349 (2014-2015)
Trygghet i hverdagen er en informasjonsfilm fra Justis- og beredskapsdepartementet om en del tiltak regjeringen har gjennomført på justis- og beredskapsfeltet. Produksjonskostnadene for filmen beløper seg til omlag 50 000 kroner.
Departementene utarbeider ulike former for informasjonsmateriell, også i form av film. Dette er en ordinær del av del av departementenes informasjonsarbeid.
Jeg mener det er god bruk av skattebetalernes penger å informere om hva som faktisk leveres for skattebetalernes penger.