Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Dokument nr. 15:1360 (2014-2015)
Innlevert: 26.08.2015
Sendt: 27.08.2015
Besvart: 28.08.2015 av statsminister Erna Solberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Deler statsministeren justisministerens vurdering av etterretteligheten i norsk presse, og er det regjeringens informasjonsstrategi å korrigere medienes fremstilling av politikken med offentlig finansierte informasjonsfilmer fra departementene?

Begrunnelse

Justisdepartementets informasjonsfilm Trygghet i hverdagen har fått mye oppmerksomhet i mediene. I filmen begrunner justisministeren behovet for filmen med at det fremkommer mye feilaktig informasjon om trygghets- og beredskapsarbeidet i norske medier.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Det er sentralt i vårt demokratiske samfunn at vi har en presse som er uavhengig og som gjør en grundig og etterrettelig jobb i sitt arbeid med å dekke politiske saker. Jeg har et godt forhold til norsk presse. Pressen gjør en god og viktig jobb i vårt samfunn.
Som regjering har vi også i oppgave å drive informasjonsarbeid, ikke for å korrigere mediene, men for å bidra til best mulig informasjon og kunnskap om vårt arbeid. Her ønsker vi å nå bredt ut. Bruk av sosiale medier og videoer kan være et godt supplement til pressemeldinger og nettsaker. Det er selvsagt legitimt å kommunisere resultatene av regjeringens politikk, men man må gjøre en nøye vurdering av form, innhold og budskap.