Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1387 (2014-2015)
Innlevert: 02.09.2015
Sendt: 02.09.2015
Besvart: 09.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Politiet er midlertidig gitt tillatelse til generell bevæpning. Den siste tiden har det blitt avdekket flere tilfeller av at skudd har blitt avfyrt uten hensikt.
Kan justisministeren redegjøre for om våpnene polititjenestemennene bærer er utstyrt med sikring, samt hvilken type ammunisjon de er utstyrt med?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politidirektoratet opplyser at politiet bruker i dag Heckler & Koch P30 V1 og P30L V1 som tjenestepistol. Disse våpnene har en innebygd sikring som skal hindre utilsiktet avfyring ved slag, spark og fall. Dette er fallsikringer som virker på pistolens hammer og tennstempel.
Politiet benytter i dag to typer tjenesteammunisjon. Den ene er Speer Gold dot som er en av verdens mest brukte ekspanderende tjenesteammunisjoner, og benyttes blant annet av svensk politi. Den andre er MEN MCP (MEN Controlled Penetration) som er likestilt med Speer Gold dot som tjenesteammunisjon da de har tilnærmet identiske egenskaper. Bruk av ekspanderende ammunisjon ble godkjent av Justis- og beredskapsdepartementet juni 2014.