Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1430 (2014-2015)
Innlevert: 11.09.2015
Sendt: 14.09.2015
Besvart: 23.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Helse- og omsorgsministeren er godt kjent med den uakseptable nedbygginga av sentrale funksjoner ved sykehuset i Arendal.
Vil helse- og omsorgsministeren bidra til at barneavdelinga ved sykehuset i Arendal opprettholdes og videreutvikles som et døgnåpent fullverdig tilbud og vurdere å bidra til gjenåpne nyfødtposten som et ledd i denne styrkingen?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til tidligere svar om denne saken. Det er styret ved Sørlandet sykehus som må foreta de organisatoriske valg som til enhver tid sikrer forsvarlige tjenester til pasientene. De nasjonale føringene for fødselsomsorgen er nedfelt i stortingsmeldingen "En gledelig begivenhet" (2008-2009) og Helsedirektoratets veileder "Et trygt fødetilbud" fra 2011. Det er min vurdering at de vedtatte endringene i tilbudet til syke nyfødte i Sørlandet sykehus er i tråd med disse føringene.