Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1471 (2014-2015)
Innlevert: 25.09.2015
Sendt: 25.09.2015
Besvart: 02.10.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I avisa Hordaland 22/9-15 uttalar statssekretær Anne Grethe Erlandsen at departementet sitt framlegg til sjukehusplan vert levert i løpet av hausten, men veit førebels ikkje om det skjer i oktober, november eller desember månad. Underteikna er, som resten av komiteen, før gjort kjent med at departementet ville fremje den nasjonale helse- og sjukehusplanen i slutten av oktober månad.
Er nasjonal helse- og sjukehusplan utsett, og kan statsråden informere om kor tid planen blir levert stortinget?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har lovet at Nasjonal helse- og sykehusplan vil bli framlagt for Stortinget høsten 2015. Det har jeg tenkt å gjennomføre.