Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1481 (2014-2015)
Innlevert: 29.09.2015
Sendt: 30.09.2015
Besvart: 07.10.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hvilke ulike kunstfelt har fått del i ordningen, og hvordan er restbeløpet på 8,1 mill. kroner benyttet?

Begrunnelse

Dagsavisen har den 17. september 2015 en artikkel knyttet til Talent Norge-prosjektet. Bevilgningen på kr 30.mill. over statsbudsjettet til talentutvikling.
Iflg. avisa skal Talent Norge ha gitt 21,9 mill. kroner til talentutvikling og utløst 35 mill. kroner i private midler til sju prosjekter.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Talent Norge AS er ingen ordning, men en tilskuddsmottaker og et aksjeselskap som Kulturdepartementet er medeier i sammen med to uavhengige stiftelser.
Så langt har selskapet satset på 7 prosjekter innenfor musikk, scenekunst og visuell kunst. Men også prosjekter innen andre kunstfelt som film, litteratur, arkitektur og design kan være aktuelle for Talent Norge AS å satse på i tiden fremover.
Ifølge halvårsrapporten fra Talent Norge AS ble det i løpet av første halvår 2015 avsatt 21,4 mill. kroner av inneværende års bevilgning til ulike formål innen talentutvikling. Dette har utløst i overkant av 40 mill. kroner i private midler. Hvordan restbeløpet på 8,1 mill. kroner vil bli benyttet, er opp til selskapet selv å avgjøre. Dette vil fremgå av selskapets rapportering for 2015, som departementet vil motta våren 2016.