Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:14 (2015-2016)
Innlevert: 02.10.2015
Sendt: 02.10.2015
Besvart: 08.10.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Nå har statsråden snart brukt to år uten å legge frem "Lov om god handelsskikk".
Når kan Stortinget vente å få saken?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg viser til Stortingets anmodningsvedtak av 5.februar 2015 hvor Stortinget ber regjeringen fremme forslag til virkemidler for å bedre konkurransen og effektiviteten i dagligvaremarkedet.
Regjeringen jobber med disse problemstillingene, og vil komme tilbake til Stortinget når Regjeringen har konkludert på hvilke tiltak vi vil anbefale for å bedre forholdene i dagligvaremarkedet.