Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:62 (2015-2016)
Innlevert: 14.10.2015
Sendt: 14.10.2015
Besvart: 21.10.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hvordan er utviklingen for andelen kvinner innen norsk film så langt i 2015, og hvordan var situasjonen i 2013 og 2014?

Begrunnelse

Det har over flere år vært tydelige krav til og forventninger om økt kvinneandel innen norsk film.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: