Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:80 (2015-2016)
Innlevert: 16.10.2015
Sendt: 19.10.2015
Besvart: 26.10.2015 av utenriksminister Børge Brende

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil Norge støtte at bombingen av Leger uten grensers sykehus i Kunduz blir gransket av den uavhengige kommisjonen IHFFC, og vil Norge be USA og Afghanistan om å akseptere en uavhengig granskning?

Begrunnelse

Leger uten grensers sykehus i Kunduz i Afghanistan ble 3.oktober utsatt for bombeangrep fra amerikanske fly. Sykehuset er det eneste i sitt slag i det nordøstlige Afghanistan, og gir gratis livreddende traumebehandling. USA har innrømmet at det var de som sto bak angrepet som drepte 12 pasienter, deriblant tre barn, og 10 ansatte ved sykehuset. Ifølge Leger uten grenser var sykehuset godt kjent for afghanske og amerikanske myndigheter og militære, og organisasjonen har også på det sterkeste tilbakevist at Taliban-krigere brukte sykehuset til å skyte på regjeringsstyrker.
USA har bedt om unnskyldning for angrepet, og tatt initiativ til en granskning i regi av Department om Defense. Leger uten grenser mener at en slik granskning i amerikanernes egen regi er utilstrekkelig. Det trengs en uavhengig granskning av det som utgjør et åpenbart brudd på internasjonal humanitær rett, hvor sykehus i konfliktsoner er beskyttet. Leger uten grenser har bedt om at en slik granskning skjer i regi av den uavhengige kommisjonen International Humanitarian Fact-Finding Commission. IHFFC har sitt grunnlag i første tilleggsprotokoll til Genèvekonvensjonene, og minst en av signaturstatene til denne protokollen må ta initiativ dersom kommisjonen skal sette i gang en granskning. 14.oktober ble det kjent at kommisjonen vil bli iverksatt, forutsatt at USA og Afghanistan bestemmer seg for å samarbeide.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Bombing av sykehus er uakseptabelt. Regjeringen ser meget alvorlig på at Leger uten Grensers sykehus ble truffet i et amerikansk luftangrep i Kunduz og at helsearbeidere og pasienter, inkludert barn, ble drept.
Dette er en tragisk hendelse, som ikke bare har rammet pasienter og helsearbeidere som befant seg i sykehuset, men som også innebærer at sivilbefolkningen i området mister et helsetilbud av stor betydning.
Det er svært viktig at det så fort som mulig blir full klarhet i hvordan dette kunne skje og hvordan sikre at det ikke kan skje i fremtiden. Jeg legger til grunn at alle ønsker full åpenhet om denne saken.
Ifølge internasjonal humanitærrett er det i første rekke statene selv som har ansvaret for å undersøke denne type hendelser, og eventuelt igangsette straffeforfølgning der det er mistanke om straffbare forhold. Dette sikrer at ansvaret ligger hos den staten som har tilgang til alle berørte personer i kommandokjeden, og all relevant informasjon.
USA har satt i gang en full etterforskning, og har gjort det klart at de vil holde personer som eventuelt har gjort seg skyldig i brudd på folkeretten ansvarlig. President Obama har personlig tatt kontakt med de berørte og beklaget. NATO og Afghanistan har også startet egne granskinger. UD har full tillit til at både president Obama og NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, sikrer granskninger som gir all nødvendig informasjon
Jeg ser frem til å få resultatene fra disse tre granskningene og har tillit til at disse til sammen vil gi et klart, tilstrekkelig og fullstendig svar på hvordan en slik tragisk hendelse kunne skje. Det forventer det internasjonale samfunn, Norge inkludert.