Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:121 (2015-2016)
Innlevert: 27.10.2015
Sendt: 28.10.2015
Besvart: 04.11.2015 av utenriksminister Børge Brende

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hvilke andre initiativ utover det som allerede er gjort direkte til usbekiske myndigheter og via ambassaden i Moskva, vil utenriksministeren ta ovenfor myndighetene i Usbekistan, for å få klarhet i hva som har skjedd med Daniel Anderson?

Begrunnelse

Daniel Anderson er norsk statsborger, og har tilhørt det eksil-usbekistanske miljøet, som blant annet har kritisert myndighetene i Usbekistan. Han reiste våren 2014 til Usbekistan for å besøke sin mor, men ingen i Norge har hørt fra ham siden da. Etter det vi kjenner til, har UD arbeidet med å finne ut av hvor han er og hva som har skjedd siden i fjor høst. Det har ikke lykkes UD å få svar fra diplomatisk hold.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jeg deler representantens bekymring over at våre gjentatte henvendelser til myndighetene i Usbekistan vedrørende Daniel Andersons situasjon foreløpig står ubesvarte. Jeg kan forsikre om at denne saken blir fulgt opp innenfor de rammer og retningslinjer vi har for konsulær bistand, og i tråd med stortingsmeldingen om bistand til nordmenn i utlandet (St.meld. 12 (2010-2011)) som fikk tilslutning fra et samlet Storting i 2011.
Utenrikstjenesten ved ambassaden i Moskva vil fortsette arbeidet overfor usbekiske myndigheter for å få klarhet i hva som har skjedd med Daniel Anderson.
Utenrikstjenesten opplever at det kan oppstå særskilte utfordringer når norske borgere med dobbelt statsborgerskap returnerer til sine tidligere hjemland og kommer i en situasjon hvor de kan ha behov for konsulær bistand fra norske myndigheter. Dette fordi det andre landets myndigheter ikke nødvendigvis anerkjenner det norske statsborgerskapet. I slike tilfeller kan det være ekstra krevende å oppnå kontakt og få rede på hva som har skjedd med vedkommende.