Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:153 (2015-2016)
Innlevert: 04.11.2015
Sendt: 04.11.2015
Besvart: 09.11.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Kan kunnskapsministeren gi et overslag på hvor mange årsverk, eller hvor mye lønnsutgifter, som er brukt i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet til å føre tilsyn av Akademiet (og relevante søsterselskaper/underselskaper) i perioden 2011-2015; utgifter til eventuelle eksterne konsulenter/advokater skal beregnes inn, og hvor mye av det samlede kravet til Akademiet har blitt tilbakebetalt til staten pr. 03.11 2015?

Begrunnelse

Utdanningsdirektoratet har ført tilsyn med Akademiet privatskolekjede i flere år. I 2013 kom Utdanningsdirektoratet med et krav om tilbakebetaling av over 12 millioner kroner som følge av Akademiets påstått brudd på privatskoleloven.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Utdanningsdirektoratet åpnet i 2012 tilsyn med Akademiet. I perioden fra tilsynet ble åpnet og frem til i dag har direktoratet brukt anslagsvis 6 årsverk på tilsyn med Akademiet. I tillegg har direktoratet benyttet om lag 850 000 kroner på innleie av eksterne vikarer, samt økonomisk og juridisk bistand.
Departementet har i samme periode benyttet anslagsvis 1 årsverk til klagebehandling mv. som følge av tilsynet med Akademiet.
Tilbakebetalingskravene etter tilsynene utgjorde totalt 12,5 millioner kroner. Skolene fikk innvilget tilbakebetalingsplaner på inntil 1 ½ år. Per 3. november 2015 har skolene betalt tilbake statstilskudd for 5 135 000 kroner. Skolene har betalt tilbake i tråd med tilbakebetalingsplanene.