Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:185 (2015-2016)
Innlevert: 11.11.2015
Sendt: 11.11.2015
Besvart: 16.11.2015 av finansminister Siv Jensen

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Hvor mye kan effektkomponenten reduseres i en provenynøytral omlegging hvor CO2-komponenten i avgiftsgruppe a) endres til 0 kr for første 100 g/km, 850 kr for neste 15 g/km, 900 kr for neste 40 g/km, 2 000 kr for neste 70 g/km og 3 200 kr for resten, og hva blir satsene i avgiftsgruppe a med disse endringene?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: