Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:187 (2015-2016)
Innlevert: 11.11.2015
Sendt: 12.11.2015
Besvart: 17.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Frivillig i Refugees Welcome to Østfold tar i Fredrikstad Blad onsdag 11. november til orde for å få på plass uavhengige talsmenn for hvert akuttmottak for asylsøkere.
Er dette noe statsråden ser behov for?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Asylankomstene til Norge har nådd et nivå som gjør at vi nå står i en kritisk situasjon på mottaksfeltet. UDI gjør sitt ytterste for å sikre alle som ankommer tak over hodet. God informasjon til søkerne er en viktig oppgave for både UDI og kommunene, men det er krevende å følge opp alle de ulike innkvarteringsstedene slik situasjonen er nå.
Jeg ser behov for å følge opp at alle som har rett til dette blir innkvartert, men jeg ser det ikke som naturlig at staten skal tilrettelegge for uavhengige talsmenn for akuttmottak. Beboere som har spørsmål eller behov må rette disse til innkvarteringsstedet, UDI eller kommunen, eller eventuelt til representanter for frivillige organisasjoner, der disse er tilstede.