Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:199 (2015-2016)
Innlevert: 12.11.2015
Sendt: 13.11.2015
Besvart: 23.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Statsråden viste både på logistikkdagen i Rogaland 10.11.15 og på møte i Rederiforbundet 11.11.15 til at man nå har tatt i bruk hjullås for å holde tilbake kjøretøy som ikke er i forskriftsmessig stand.
Hvor mange ganger har dette blitt gjort etter at ordningen ble innført?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg har fått opplyst fra Statens vegvesen at hjullås er blitt benyttet til å holde tilbake kjøretøy som ikke er i forskriftsmessig stand, 51 ganger siden ordningen ble innført 1. mai 2015.