Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:201 (2015-2016)
Innlevert: 13.11.2015
Sendt: 13.11.2015
Besvart: 19.11.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Stefan Heggelund (H)

Spørsmål

Stefan Heggelund (H): Hva er årsaken til at sosionomutdanningen ikke ble løftet fra finansieringskategori F til kategori E i forslaget til statsbudsjett, og er dette noe statsråden vil vurdere i fremtiden?

Begrunnelse

God utdanning og høy kompetanse er viktig for at velferdstjenestene våre skal fungere. I dette har sosionomene en viktig rolle. Utdanningen må på en tilfredsstillende måte forberede studentene på helse- og sosialtjenestenes komplekse utfordringer og oppgaver. Alle profesjonsutdanninger med praksis og ferdighetstrening, unntatt sosionomutdanningen, ligger i dag i kategori E.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I finansieringssystemet for universiteter og høyskoler er de ulike utdanningene fordelt på kategoriene A-F, med ulike satser for de ulike kategoriene. Disse satsene skal reflektere ulik grad av undervisnings- og forskningsintensitet. Størrelsen er også ment å ta hensyn til at ulike utdanninger har ulikt utstyrsbehov og ulike undervisningsformer. På bakgrunn av dette er sosialfag på lavere grads nivå i utgangspunktet plassert i kategori F.
Barnevernspedagogutdanningen ble flyttet fra kategori F til kategori E fra høsten 2014. Begrunnelsen til Stortinget var blant annet et ønske om økt kvalitet i utdanningene og derigjennom bedre barnevernstjenester.
Det er imidlertid viktig å understreke at satsene for de ulike kategoriene ikke er ment å gi en presis kostnadsdekning for de enkelte utdanningene. Universiteter og høyskoler er rammefinansierte. Da nytt finansieringssystem ble innført i 2002, ble det vedtatt få og grove kategorier av hensyn nettopp til institusjonenes faglige frihet og frihet til selv å disponere sine budsjettmidler.
Å flytte også sosionomutdanningen til kategori E vil være et budsjettmessig spørsmål. Regjeringen har ikke funnet rom for å prioritere dette i vårt forslag til budsjett for 2016. Hvorvidt dette kan være aktuelt for senere år, må jeg få komme tilbake til i de årlige statsbudsjettene.