Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:217 (2015-2016)
Innlevert: 16.11.2015
Sendt: 17.11.2015
Besvart: 23.11.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Alle elever i Norge har lovfestet rett til videregående skole (vgs.). Det betyr at noen vgser med lavt karaktersnitt ved opptak også får elever uten karakterer fra ungdomsskolen. De kan bl.a. være så svake i norsk at de ikke kan følge selv tilrettelagt undervisning. Flere vgser ønsker å møte dette ved at disse elevene får et ekstra år i ungdomsskolen, eller at man i vgs. gjennomfører ungdomsskole-undervisning, før de kan gå videre.
Vil statsråden endre dagens lover og regler for å legge til rette for dette?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det er verken for den enkelte eller for samfunnet heldig at ungdom starter i videregående opplæring med så svake faglige forutsetninger at de har problemer med å følge undervisningen og fullføre videregående opplæring. Jeg har derfor sendt på høring en endring i opplæringsloven § 4A-1 som vil gjøre det mulig for kommuner og fylkeskommuner å tilby mer grunnskoleopplæring til ungdom som behøver det før de starter på videregående opplæring. Det skal gi den enkelte ungdom mulighet til å følge undervisningen på videregående nivå og fullføre. Elevene skal kunne få nye karakterer på vitnemålene sine.
Lovforslaget tar utgangspunkt i vellykkede forsøk i blant annet Telemark og Vestfold. Forsøkene viser at tilrettelagte tilbud mellom ordinær grunnskole og videregående opplæring kan bidra til at den enkelte elev får et bedre utgangspunkt for å starte og gjennomføre videregående opplæring.