Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:231 (2015-2016)
Innlevert: 18.11.2015
Sendt: 19.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva gjør statsråden for at støtten til norsk amatørteater ikke blir skadelidende som følge av avvikling av Norsk teaterråd og hvilke planer har statsråden for framtidig struktur og støtteordninger?

Begrunnelse

Norsk teaterråd er avviklet og amatørteaterbevegelsen er i en omstillingsfase når det gjelder framtidig struktur og støtteordninger.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg er opptatt av å sikre gode rammevilkår for den viktige og mangfoldige aktiviteten som drives i amatørteaterfeltet. Det har også vært viktig for meg å sikre at aktiviteten i feltet ikke skulle bli skadelidende som følge av de grep vi har vært nødt til å ta som følge av uregelmessighetene som har blitt avdekket i det tidligere Norsk teaterråd.
For å sikre opprettholdelse av aktiviteten i feltet i denne uavklarte perioden fikk Norsk kulturråd midlertidig ansvar for fordelingen av driftsmidler til amatørteaterorganisasjoner og tilskuddsmidler til historiske spill. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fikk i en overgangsperiode ansvaret for fordeling av midler til Frifond teater.
I mars 2015 ble aktivitetsmidlene til amatørteaterfeltet utlyst for en 3-årsperiode, nettopp for å sikre fortsatt aktivitet og utvikling i feltet. Midlene ble fordelt mellom to søkergrupperinger, Teateralliansen (Noregs Ungdomslag, Frilynt Norge, Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk Amatørteaterforbund) og SceneFolk! (Hålogaland Amatørteaterselskap, Buskerud Teater, Vestlandske Teatersenter og Norsk Revyfaglig Senter). Dette er erfarne og godt etablerte aktører som nå ivaretar hver sine oppgaver og funksjoner i amatørteaterfeltet.
Jeg registrerer at de to aktørene som har mottatt aktivitetsmidler i 2015 har gått løs på utfordringene med stort positivt engasjement og vilje til å skape ny aktivitet og gode rammevilkår for amatørteater i hele landet. Jeg har tillit til at Teateralliansen og SceneFolk! i samarbeid vil bygge nye strukturer og etablere hensiktsmessige støtteordninger som sikrer det viktige arbeidet i amatørteaterfeltet i tiden som kommer.
Kulturdepartementet vil følge utviklingen i amatørteaterfeltet tett i tiden som kommer, og tar sikte på å evaluere den nye innretningen etter tre år.