Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:249 (2015-2016)
Innlevert: 23.11.2015
Sendt: 23.11.2015
Besvart: 27.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Ved kor mange høve sia 21. november 2014 er det gjennomført risiko- og sårbarheitsanalyser i alle politidistrikta for å vurdere alternativ til den midlertidige væpninga og når vart desse gjennomført?

Begrunnelse

Viser til høringa 3. november 2015 om midlertidig væpning.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politidirektoratet har opplyst at de siden 21. november 2015 har bedt politidistriktene tre ganger om å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for å vurdere alternativ til midlertidig bevæpning.
Risiko- og sårbarhetsanalysene ble gjennomført i tidsrommene 23. november 2014 til 9. desember 2014, 10. april 2015 til 30. april 2015 og 18. juni 2015 til 10. juli 2015.