Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:302 (2015-2016)
Innlevert: 04.12.2015
Sendt: 07.12.2015
Besvart: 18.12.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): På forsiden av Stavanger Aftenblad 1. desember varslet samferdselsministeren en egen tiltakspakke for å sikre arbeid for entreprenører i Rogaland.
Når kan en slik pakke foreligge og vil det være nye midler eller skal det bare leveres en oversikt over Staten Vegvesen sine planer for 2016 på bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I nyhetssaken som representanten Pollestad viser til, omtaler undertegnede tiltakspakken som ligger i statsbudsjettet. I den ligger det inne blant annet en fremskynding av vedlikehold på Jærbanen. Stortinget har i budsjettbehandlingen vedtatt endringer i bevilgningene. Det gir økt satsing på jernbanevedlikehold, sykkelveier og rassikring, mens en liten reduksjon i veksten på vedlikehold av vei. Jeg vil likevel minne om at vedlikehold og fornyingsbudsjettet for vei og jernbane blir på over 9 mrd. kr i 2016. Til sammenligning var tilsvarende forslag til bevilgning på ca. 5,1 mrd. kr i Stoltenberg II regjeringens budsjettforslag for 2014, noe jeg antar representanten Pollestad er kjent med siden han da var statssekretær.