Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:318 (2015-2016)
Innlevert: 08.12.2015
Sendt: 09.12.2015
Besvart: 16.12.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Hvilke konkrete kriterier legges til grunn for profilskoler som søker godkjenning til skoleåret 2016/2017?

Begrunnelse

Den 1. august 2015 trådte ny friskolelov i kraft, blant annet med to nye grunnlag for godkjenning av skoler. Et av de nye grunnlagene er såkalte profilskoler eller skoler med særskilt profil. Det er ikke gitt noen grundig beskrivelse av hva kriteriene for en slik profil er, verken i friskoleloven eller i forskriften. I forarbeidene til loven er det gitt eksempler på hva som kan utgjøre en profil, men heller ikke dette bidrar til å avklare hvilke kriterier profilskoler skal godkjenne setter. Det er uheldig at det fremdeles er uklart hva som er kriteriene for godkjenning etter at fristen for å få godkjenning for oppstart neste skoleår er utløpt.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: For at friskoleloven skal åpne for større mangfold er det med lovendringen som trådte i kraft 1. august i år lagt til rette for at skoler med en særskilt profil på opplæringstilbudet, skal kunne få godkjenning som profilskole. Hovedkriteriet for godkjenning er at skolen må representere noe som er vesentlig annerledes enn hva som er normal praksis i offentlige skoler og godkjente skoler på andre grunnlag i friskoleloven. Profilskoler kan deles inn i to hovedkategorier; skoler med spesiell faglig oppmerksomhet rettet mot et emne og skoler med en annen pedagogikk enn den som brukes i offentlige skoler eller friskoler godkjent som anerkjent pedagogisk retning.
Jeg mener at kriteriene for godkjenning er tydelig beskrevet i forarbeidene til loven. Utdanningsdirektoratet har solid erfaring med å vurdere søknader om godkjenning av friskoler, og jeg har tillit til at Utdanningsdirektoratet også vil vurdere søknader om profilskoler på en god måte innenfor kriteriene gitt i lovens forarbeider. Utdanningsdirektoratet er nå i gang med å behandle søknadene om godkjenning av profilskoler som har planlagt oppstart skoleåret 2016-2017. Klager på saker som gjelder godkjenning av friskoler – også profilskoler – behandles i Kunnskapsdepartementet.