Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:359 (2015-2016)
Innlevert: 15.12.2015
Sendt: 15.12.2015
Besvart: 21.12.2015 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Hvor mye ble utbetalt i 2015 i ferietillegg til dagpengemottakere, hvor mange dagpengemottakere mottok ferietillegg i 2015 og hva var utbetalingen i snitt per mottaker?

Begrunnelse

Regjeringen fikk støtte fra et flertall på Stortinget for å fjerne ferietillegget for dagpengemottakere fra og med 1. januar 2015 slik at det fra 2016 ikke lenger utbetales ferietillegg til landets dagpengemottakere.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Ifølge regnskapstall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet har det hittil i år per november 2015 blitt utbetalt 875 mill. kr. i ferietillegg til om lag 89 800 dagpengemottakere. Dette gir en gjennomsnittlig utbetaling på om lag 9 800 kroner per mottaker.