Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:407 (2015-2016)
Innlevert: 08.01.2016
Sendt: 11.01.2016
Besvart: 18.01.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Hva kan myndighetene gjøre med regelverk og kontroll slik at russebusser ikke utgjør noen fare for ungdom og andre i trafikken?

Begrunnelse

I Norge har det utviklet seg en tradisjon en del steder med store fest-busser som en viktig del av russefeiringen. Disse bussene er brukte busser som bygges om i den hensikt å være rullende fest-lokaler med store musikkanlegg og andre fasiliteter inne i bussene. Det har opp gjennom årene vært dødsulykker og alvorlige skader knyttet til bussene. Dessuten konsumeres det mye alkohol, og også noe narkotika, av de som fester på bussene.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg vil innledningsvis påpeke at russekjøretøy ikke er en egen kjøretøygruppe, og de skal derfor tilfredsstille de samme tekniske kravene som gjelder for vedkommende type bil eller buss. Russekjøretøy er dermed underlagt de samme kravene til periodisk kjøretøykontroll som øvrige kjøretøy. For bussers vedkommende betyr dette bl.a. at de må inn til kontroll hvert år.
I samarbeid med aktører som politi, brannvesen, helsesektor og Trygg trafikk, har Statens vegvesen i en årrekke jobbet aktivt med ulike tiltak rettet mot russen. Russearbeidet er en prioritert oppgave på trafikkstasjonene på våren, og arbeidet er bl.a. forankret i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.
Statens vegvesen driver oppsøkende informasjonsvirksomhet på videregående skoler, hvor kontrollører gir tips og råd om bl.a. kjøp og ombygging av russebil, samt faremomenter ved bruk av slike kjøretøy. I flere fylker avholdes det seminar for russestyrene hvor trafikksikker-het er tema. På vårparten, før russetiden setter i gang, tilbyr Statens vegvesen gratis teknisk kontroll av russekjøretøy, både av russebusser og russebiler. Godkjente kjøretøy får et eget oblat i frontruten som viser at kjøretøyet har vært til kontroll. Det er også opprettet en egen Facebookside (Russ på hjul) hvor russen kan stille spørsmål til Statens vegvesen om russe-kjøretøy.
Trafikkontroll av russekjøretøy gjennomføres i forbindelse med ordinær kontrollvirksomhet.
I perioden april/mai er fokuset likevel spesielt rettet mot russebusser og andre russekjøretøy. Det gjennomføres egne kontroller rettet mot russekjøretøy, og da spesielt russebusser ved større russearrangementer ved Tryvann i Oslo, Kongeparken i Sandnes og landstreffet på Lillehammer.
Det gjøres altså mye allerede for å unngå at russebusser setter ungdom og øvrige trafikanter i fare. Det vil likevel alltid være rom for forbedringer, og Statens vegvesen vil derfor også i ti-den fremover kontinuerlig vurdere nye tiltak som kan bidra til å redusere risikoen ved bruk av russekjøretøy.