Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:410 (2015-2016)
Innlevert: 08.01.2016
Sendt: 11.01.2016
Besvart: 18.01.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Fra tid til annen kommer det opp at enslige mindreårige asylsøkere kan være utsendt av sin egen familie for å bli et «ankerfeste» i Norge som gir resten av familien mulighet til å komme etter gjennom familiegjenforening.
Hvor mange enslige mindreårige asylsøkere har søkt om, og hvor mange har fått innvilget familiegjenforening hvert år de siste fem årene, og hvor stor andel av de enslige mindreårige asylsøkere utgjør dette?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Justis- og beredskapsdepartementet har innhentet statistikk fra UDI. I perioden 2010 til 2015 ble det gitt om lag 570 familieinnvandringstillatelser for personer som var søsken eller foreldre til en enslig mindreårig asylsøker med opphold i Norge. I samme periode fikk i overkant av 4070 enslige mindreårige asylsøkere opphold i Norge.
Det er ikke mulig å sammenfatte disse tallene for å beregne andelen enslige mindreårige som senere blir gjenforent med søsken eller foreldre i Norge. Flere av asylsøkerne som fikk opphold i perioden 2010 til 2015 har familie som kan søke om familieinnvandring på et senere tidspunkt.
Det kan også være personer som har fått familieinnvandringstillatelse i perioden 2010 til 2015 som er gjenforent med en enslig mindreårig som fikk opphold før 2010.