Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:431 (2015-2016)
Innlevert: 14.01.2016
Sendt: 14.01.2016
Besvart: 20.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Hvordan vurderer justis- og beredskapsministeren nødstrømberedskapen i politiet, og hva vil statsråden eventuelt foreta seg noe for å øke beredskapen ved langvarige strømbrudd?

Begrunnelse

Teknisk Ukeblad har i vinter skrevet om en rapport utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om nødstrømberedskapen i tre kommuner i Nordland og to i Vestfold. Denne avdekker alvorlige mangler, hvor det i de tre kommunene i Nordland kun er halvparten av de viktige samfunnsområdene som har nødstrøm.
50 prosent av politiet som deltok i utredningen viser til at et strømbrudd ville få «store konsekvenser», og at det ville gå spesielt utover proaktivt politiarbeid, drivstofftilgang til kjøretøy, sivile gjøremål og etterforskningsfunksjonen.
85 prosent av basestasjonene i det nye nødnettet har reservestrøm i 8 timer, mens 15 prosent skal ha 48 timer reservestrøm. I utredningen står det at:

«Politiets samband er sterkt avhengig av strøm, og dermed sårbare ved strømbrudd som varer lengre enn den beredskapen basestasjonene er dimensjonert for».

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er Politidirektoratet (POD), i fellesskap med politidistriktene, som har ansvaret for å sørge for at nødstrømberedskapen for politiet er tilfredsstillende. Jeg har tillitt til at politiet har tilstrekkelig nødstrømberedskap for å ivareta kritiske funksjoner ved strømbrudd.
Operasjonssentralene i politidistriktene er avgjørende både i den løpende operative ledelsen av polititjenesten og i håndtering av ekstraordinære situasjoner. Det er svært viktig at operasjonssentralene funger også ved strømbrudd. POD opplyser å ha god oversikt over nødstrømsberedskapen knyttet til operasjonssentralene.
Politiet har nødstrøm dvs. både UPS (batteripakker for å holde systemene operative mens nødstrømsaggregatene starter opp) og nødstrømsaggregater ved samtlige operasjonssentraler, stabsrom og tekniske rom knyttet til operasjonssentralene. Nødstrømsanleggene er dimensjonert i forhold til størrelsen på operasjonssentralen, i henhold til ett oppetidskrav på 99, 95 %. Nødstrømmen dekker både kommunikasjonsløsningene og IT-systemene som benyttes til operativ ledelse. De fleste politihus har også en backupløsning i tilfelle nødstrømsaggregatet stanser ved at det er gjort klart for tilkobling av eksternt strømaggregat.
Av sikkerhetsmessige årsaker ber jeg om forståelse for at verken POD eller jeg kan gå nærmere inn på detaljer knyttet til politiets nødstrømberedskap.