Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:465 (2015-2016)
Innlevert: 21.01.2016
Sendt: 21.01.2016
Besvart: 27.01.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Hvilke typer oppholdsgrunnlag har de som til nå er sendt tilbake til Russland over Storskog, og hvor lenge har de oppholdt seg i Russland før de ankom Norge?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: De som er uttransportert over Storskog så langt har hatt visum med adgang for flere innreiser (multivisum) eller oppholdstillatelse i Russland. Noen har også hatt russisk statsborgerskap. Hvor lenge personene har oppholdt seg i Russland før de dro til Norge varierer fra sak til sak. Noen har bodd i Russland i mange år, mens andre har hatt korte opphold. Departementet har dessverre ikke tilgjengelig statistikk på akkurat dette, da opplysninger om oppholdstid i Russland ikke registreres på en måte som gjør det mulig å trekke ut eksakte tall.