Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:478 (2015-2016)
Innlevert: 22.01.2016
Sendt: 25.01.2016
Besvart: 01.02.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Er andelen ansatte og vernepliktige i Forsvaret stasjonert i de tre nordligste fylkene i dag høyere eller lavere enn på 1980-tallet?

Begrunnelse

Forsvaret har de siste årene vært gjennom omfattende modernisering. Antall ansatte og vernepliktige er redusert. Finnes det en beregning av hvordan endringene har slått ut i fordelingen av Forsvarets ansatte og vernepliktige mellom våre landsdeler, vil jeg gjerne motta det.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: