Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:527 (2015-2016)
Innlevert: 03.02.2016
Sendt: 03.02.2016
Besvart: 12.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Kan jeg be statsråden bekrefte om han fortsatt står fast på at Staten vil finansiere en utbygging av ny E6 gjennom Alta uten krav om bompenger?

Begrunnelse

Statsråden er kjent med at det pågår en debatt i Alta Kommune om hvordan en omlegging av E6 gjennom byen skal finansieres og om det vil bli stilt krav om brukerfinansiering ved bruk av bompenger.
Bakgrunn for mitt spørsmål er en henvisning til dette oppslaget i Altaposten av 14.01.2015 -http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article10543606.ece - der statssekretærene Bård Hoksrud og Tom Cato Karlsen overfor daværende ordfører Laila Davidsen og hennes delegasjon, ga en klar tilbakemelding om at departementet tar sikte på å få realisert parsellen uten bruk av bompenger.
Nåværende politiske ledelse med ordfører Monica Nielsen har gjort flere henvendelser til den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet for å få bekreftet disse uttalelsen. Svaret fra statssekretær Tom Cato Karlsen er at samferdselsdepartementet ikke har hatt tid til å svare kommunen på en så viktig avklaring. Jeg håper derfor at Statsråden kan svare avklarende på mitt spørsmål.
http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/2016/01/29/%E2%80%93-Har-ikke-hatt-tid-%C3%A5-svare-Alta-12092329.ece

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Som kjent ønsker dagens regjering å redusere bompengeandelen i veiprosjekter. Det har vi oppnådd en rekke steder. I Alta ble ny E6 bompengefri etter regjeringsskiftet, til tross for at det før regjeringsskiftet var blitt satt opp bompengestasjoner. Bilistene og innbyggerne i regionen har dermed spart mange hundre millioner kroner på dagens regjerings endringer i bompengepolitikken.
Regjeringen jobber videre for å redusere bompengeandelene i nye veiprosjekt. I forbindelse med bompengereformen fremmet vi en rekke tiltak som skal redusere driftskostnader og finanskostnader i bompengesektoren. Dette fulgte vi opp i statsbudsjettet for 2016 ved å foreslå bevilgninger til bruk for å kutte bompenger. Jeg konstaterer at representanten Simensens parti var mot bevilgninger til lavere bompenger. Samtlige opposisjonspartier foreslo også å redusere eller fullstendig fjerne bevilgningene til bompengekutt. Regjeringen jobber derfor videre med ulike løsninger for å sikre at bompengeandelene blir lavere enn det som opprinnelig er blitt skissert i innestående Nasjonal Transportplan. Jeg tror alle kjenner standpunktene til de ulike partiene på Stortinget i bompengespørsmål. Hvilken bompengeandel som til slutt fremkommer i ulike veiprosjekt er for tidlig å forskuttere, men jeg kan henstille til alle som ønsker lavere bompenger om å støtte opp om regjeringens forslag til reform og bevilgninger fremfor å stemme imot.