Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:531 (2015-2016)
Innlevert: 04.02.2016
Sendt: 04.02.2016
Besvart: 10.02.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva tenker kulturministeren å gjøre for å sikre Fargespills videre drift?

Begrunnelse

Fargespill fra Bergen har høstet overveldende lovord fra publikum, presse, kunstfeltet og forskningsmiljø siden oppstart i 2004. Deres ressursorienterte metode er definert som en egen pedagogikk av Høyskolen i Bergen. Bare i januar 2016 ble de hedret med 2 priser fra hhv Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune for deres kunstneriske arbeid og dets synergieffekter for integrering, likestilling og mangfold. Stiftelsen Fargespill kom inn på post 74 i 2013 av regjeringen Stoltenberg. I 2014 over til Kulturrådet. Nå kuttes bevilgningen med 25 % for 2016 og en ytterligere reduksjon er meldt for 2017.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Jeg har selv ved flere anledninger opplevd Fargespill og har latt meg begeistre både over det rent kunstneriske, men også over tiltaket som virkemiddel for blant annet inkludering.
Fargespill er et tiltak som får offentlige tilskudd fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, i tillegg til tilskudd fra Norsk kulturfond som fastsettes av Kulturrådet. I henhold til Kulturrådslovens § 5 og § 6 tildeles tilskudd fra Norsk kulturfond på bakgrunn av kunst- og kulturfaglig skjønn. Rådet er faglig uavhengig i sitt arbeid, og kan ikke instrueres når det gjelder enkeltvedtak om fordeling av tilskudd. Som kulturminister er jeg opptatt av å respektere prinsippet om armlengdes avstand i forhold til Kulturrådets beslutninger.
Fargespill kan imidlertid være kvalifisert til å søke om midler fra gaveforsterkningsordningen etter at denne ordningen i år ble utvidet til flere kulturformål.