Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:591 (2015-2016)
Innlevert: 12.02.2016
Sendt: 12.02.2016
Besvart: 19.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Har det statlig eide transport- og distribusjonsselskapet Bring etablert ett eller flere utenlandske selskap, f.eks. i Tsjekkia, som tilbyr sine tjenester, eventuelt som ulovlig kabotasje, i det norske markedet i konkurranse med øvrige tilbydere?

Begrunnelse

En av mine kontakter i yrkessjåførbransjen tok opp med meg et spørsmål om Bring har etablert et eget selskap i Tsjekkia (f.eks. Bring Tsjekkia) og om selskapet tilbyr sine tjenester i det norske markedet i konkurranse med øvrige tilbydere. Jeg kunne ikke svare og har søkt etter informasjon.
Jeg finner en god og servicevennlig nettside for oppdrag og tjenester, men ingen ting om konsernets organisering og eventuelle underselskap, om de måtte finnes. Selskapets eies av Posten Norge.
«Bring» en av de største post- og logistikkaktørene i Norden og er en viktig del av hverdagens Norge, bokstavelig talt ved at hjulene går rundt. Bring utfører en svært sentral samfunnsoppgave og har en betydningsfull rolle for et godt fungerende og effektivt næringsliv. Tid er penger, og transport av varer er en forutsetning for vekst og velstand i Norge. Av den grunn ønsker jeg som folkevalgt å vite mer om hvordan dette statlige selskapet er organisert og fungerer, spesielt i et transport- og arbeidsmarked der vi må se til at transportvilkår, konkurranse og marked, arbeidsforhold og sikkerhet er ivaretatt på beste måte.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Selskapet det vises til i spørsmålet fra stortingsrepresentant Toskedal er Bring Trucking i Slovakia. Posten etablerte Bring Trucking i 2007 og selskapet driver internasjonal transportvirksomhet. I følge Posten følger selskapet de samme krav til helse, miljø, sikkerhet og etisk standard som Postens øvrige virksomheter.
Kabotasjekjøring er tillatt i Norge med inntil tre turer i løpet av syv dager. I den grad Bring Truckings internasjonale biler/sjåfører kjører kabotasjeturer i Norge for å posisjonere seg for å ta last ut av landet, følger de kravene til minstelønn for sjåfører som kjører i Norge. Reglene for kabotasjekjøring blir nøye fulgt opp, blant annet brukes GPS og trackingsystemer i bilene som sikrer kontroll og dokumentasjon i etterkant. Bring Trucking har også bombrikke i alle sine biler som kjører i Norge.
Bring Truckings trailere er skodd for norske vinterveier ved at de skal være utstyrt med nye vinterdekk og kjettinger. I regi av Posten får Bring Truckings sjåfører opplæring og glattkjøringskurs for å kjøre på norske veier.
Posten viser til at de ikke driver ulovlig kabotasje og avviser alle påstander om sosial dumping. Ifølge Posten er dette udokumenterte påstander uten rot i virkeligheten.
Ved at Posten driver egen internasjonal logistikkvirksomhet ønsker konsernet å bidra til å heve standarden i bransjen, både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjøres primært ved å stille tydelige krav til leverandører og verifisere etterlevelse av disse.
Leverandører og partnere følges systematisk opp gjennom Postens egenutviklede system for leverandørstyring. Alle betydelige leverandører må besvare en nettbasert egenrapportering i henhold til konsernets standarder innen etikk, helse, miljø og sikkerhet. Besvarelsene risikovektes og følges opp med revisjon og forbedringsplan. Dersom leverandører med svake resultater innen disse områdene ikke viser vilje/evne til endring, avvikles kontrakten.