Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:600 (2015-2016)
Innlevert: 12.02.2016
Sendt: 15.02.2016
Besvart: 18.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Hvordan har staten tenkt å sikre like konkurransevilkår for NSB og Flytoget, når NSB mister en betydelig del av sin egenkapital ved at togene overføres til et statlig materiellselskap, mens Flytoget får beholde sitt materiell?

Begrunnelse

Som et ledd i jernbanereformen og overgang til konkurranseutsetting har Samferdselsdepartementet gitt uttrykk for at alt togmateriell skal legges inn i et statlig materiellselskap, og leies ut til operatører på like vilkår. Det har nylig kommet fram at NSB må overføre sine tog til staten, mens Flytoget får beholde sine. Et nytt tog av type FLIRT koster 80 millioner kroner, og eierskapet til togene sammen med eiendommene til ROM eiendom utgjør størstedelen av NSBs egenkapital. Egenkapitalen til NSB gjør selskapet i stand til å være konkurransedyktig, fordi det gjør at NSB får bedre vilkår når selskapet skal ta opp lån, og gir selskapet handlingsrom.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen legger meget stor vekt på å sikre like konkurransevilkår på jernbanen, og at NSB har konkurransedyktige forutsetninger.
Det er riktig at alt NSBs persontogmateriell skal overføres til et eget statlig eid materiellselskap. Det er ikke tatt stilling til hvordan tilbringertjenesten til Oslo lufthavn skal være gjenstand for konkurranse. Flytoget har i utgangspunktet togmateriell som er spesialtilpasset tilbringertjenesten. Hva som skal gjøres med Flytogets togmateriell, vil bli vurdert når det avklares hvordan tilbringertjenesten skal organiseres.
Dersom Flytoget skulle velge å delta i konkurranser om de utlyste pakkene, vil de måtte delta på like vilkår med NSB og andre aktører, og kan ikke stille med eget materiell fra tilbringertjenesten.