Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:623 (2015-2016)
Innlevert: 17.02.2016
Sendt: 18.02.2016
Besvart: 23.02.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): På hvilket faglig grunnlag valgte kunnskapsministeren å trekke tilbake anbudet for ekstern følgeevaluering av forsøksordningen med økt lærertetthet i ungdomsskolen i desember 2013, og stemmer det at Stortinget ikke ble gjort oppmerksom på dette før ti måneder senere?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime 17. februar sa kunnskapsministeren at han informerte Stortinget om stansen i følgeevalueringen av forsøksordningen «Tilskudd for økt lærertetthet» i prop. 1 S 2014-2015, i oktober 2014. Anbudet for dette forskningsoppdraget ble imidlertid trukket tilbake allerede 9. desember 2013, to måneder etter at anbudet var sendt ut, «etter en nærmere vurdering».

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det stemmer at Stortinget ble informert om beslutningen om å ikke iverksette en følgeevaluering av ordningen i Prop. 1S for 2014–2015.
Vi valgte å ikke prioritere en omfattende følgeevaluering av denne tilskuddsordningen i forbindelse med budsjettet for 2015. På det tidspunktet vi overtok, var midlene allerede fordelt til konkrete skoler. Det ville med andre ord ikke være mulig å gjennomføre en effektstudie i streng forstand.
Jeg har merket meg at Stortinget i forbindelse med budsjettet for 2015 ikke hadde merknader til at det ikke ville bli gjennomført en følgeevaluering. Likevel etterlyses det nå en sluttevaluering av forsøket. Jeg vil på denne bakgrunn ta initiativ til en slik evaluering, og vil konkretisere dette i revidert nasjonalbudsjett for 2016.